Duyurular
08 Nisan 2019 14:46

1997 yılında yayımlanmaya başlayan "Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" (GÜHFD), 2018 yılı itibarıyla "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" (AHBVÜ-HFD) adıyla yayın hayatına devam etmektedir. Bu çerçevede Cilt I-XXI "Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" adıyla yayımlanmıştır. Cilt XXII ve devamı ise "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" adıyla yayımlanmaktadır.