Dergi Hakkında

1997 yılında yayımlanmaya başlayan "Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" (GÜHFD), 2018 yılı itibarıyla "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" (AHBVÜ-HFD) adıyla yayın hayatına devam etmektedir. Bu çerçevede Cilt I-XXI "Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" adıyla yayımlanmıştır. Cilt XXII ve devamı ise "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" adıyla yayımlanmaktadır. Cilt I-XIV yılda iki sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanmışken Cilt XV ve devamı yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayımlanmaktadır. Kuruluşundan itibaren kör hakemlik uygulamasını benimseyen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; Cilt XX, Sayı 3'ten itibaren iki hakemli kör hakemlik sistemine geçmiştir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27.05.2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından TR Dizin'de taranmaktadır. Bu bakımdan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan makaleler; doçentlik başvurularında yer alan "ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale" 27.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği bakımından ise "ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale" niteliğini haizdir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerindeki makaleleri kabul etmektedir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, hukuk literatürüne katkı sağlamayı amaçlamakta olup konu sınırlaması olmaksızın hukuk alanında yapılan tüm akademik çalışmalara yer vermektedir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; hakem denetiminden geçen makaleler ve çeviriler dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, bilgilendirici notlar ve yargı kararı tahlillerine de yer vermektedir. Bu nitelikteki yazılar editörler kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.