Dergi Yönetimi

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına

Derginin Sahibi
Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Editörler
Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi M. Çelebi CAN

Editör Yardımcıları 
Arş. Gör. Dr. Fahri Erdem KAŞAK
Arş. Gör. Dr. Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU

DANIŞMANLAR KURULU 

Prof. Dr. Şahin AKINCI Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Rıza AYHAN Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Aydın GÜLAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. O. Berat GÜRZUMAR Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cemal ŞANLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan TUNÇ Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi